Odporúčame Vám, aby Ste využili náš systém zľavových kupónov na vybrané produkty. Toto sa týka hlavne záhradnej techniky.

Po vložení tovaru s označením kupón získate kredit, ktorý môžete okamžite čerpať na nákup tovaru s označením kupón+.

kupón+ produktov je vyše tisíc, Vy len vyberte, ktoré sa Vám najviac hodia a vložte ich do svojho košíka.