Kaput green
2.85 €
Kaput green

Totálny herbicidny prípravok proti všetkým burinám.

Bofix
5.29 €
Bofix

Selektívny, systémovo pôsobiaci listový herbicíd na ničenie odolných dvojklíčnolistových burín v trávach na semeno, v novozaložených a starších okrasných trávnikoch a trávnatých